lørdag, april 21, 2007

Hvor blev hammer og segl af?

Det er ofte i detaljen, det større perspektiv ligger gemt, og det er i udeladelsen, det egentlige budskab skal høres, som for eksempel i mediestormen over tre medlemmer af Dansk Folkeparti, der har ytret sig om islams totalitære natur og efterfølgende er blevet politianmeldt af repræsentanter for samfundets egentlige reaktionære. Da Søren Krarup udtalte sig fra folketingets talerstol, var han omhyggelig i sit ordvalg, og han gav venstrefløjen, de (kultur)radikale og deres våbenbrødre i medierne den madding, han vidste, de ville bide på. Krarup gjorde det muslimske tørklæde til et totalitært symbol på linje med kommunismens hammer og segl og nazismens hagekors (i nævnte rækkefølge), men hammer og segl røg ud af mediernes og de stuerene politikeres udlægning af budskabet. Signalværdien af tørklæde og hammer og segl er ikke af samme karat som tørklæde og hagekors. Havde medierne nøjedes med førstnævnte sammenligning, var der ikke blevet nogen mediestorm. Allerhøjest ville en Frank Aaen måske have svunget sig op til en slet skjult hyldest af den rådnende mumie på Den Røde Plads, men længere var det ikke kommet.

Nu er medlemmerne af Dansk Folkeparti imidlertid ikke de eneste, der kan se islams totalitarisme, og Gud ske tak og lov for det. Winston Churchill omtalte Hitlers Mein Kampf som den nye Koran, og Karen Blixen beskrev i Breve fra et land i krig lighederne mellem nazismen og islam. Krarup er således på solid grund, når han beskriver islam som en totalitær ideologi, og han er ikke skræmt til tavshed af det faktum, at henved halvanden milliard mennesker lever under Allahs diktatur. Når hagekorset har større resonans end hammer og segl, skyldes det primært 50 års intens påvirkning i uddannelsesinstitutionerne, hvor venstrefløjen enøjet har fokuseret på det nazistiske regimes uhyrligheder, mens den behændigt har undgået en lignende kritik af kommunismen. Man pisser jo ikke i egen rede. Først med den borgerlige regering i 2001 og VKO-flertallet i folketinget er der kommet pondus i analysen af den røde terror og dens massemord. Denne historiske skævvridning bruges i dag af tidens totalitære alliance mellem venstrefløj, kulturradikalisme og islamisme i et patetisk forsøg på at skjule islams åbenlyse ligheder med forrige århundredes psykopat-ideologier.

Morten Messerschmidts udtalelser om islams evne til at producere tabere satte ligeledes sindene i kog på forudsigelig vis. De reaktionære er af den overbevisning, at man ikke uden sanktioner offentligt må beskrive, hvorledes de muslimske lande halter efter, hvad angår produktivitet, kreativitet, økonomisk udvikling, velfærd, menneskerettigheder, frihed til kvinder og børn samt parlamentarisk demokrati. Herhjemme viser det sig nu, at den muslimske fætter-kusine-indavl medfører et øget pres på folkeskolens hjælpeklasser. I muslimsk dominerede boligområder er der større sociale problemer end andre steder, og kriminaliteten er tilsvarende mere omfattende. De sande reaktionære påstår, at dette skyldes danskernes uvilje mod de fremmede, mens andre, der stikker spaden lidt dybere, kan se, at det er menneskers accept af en totalitær ideologi, der er hovedårsagen til den udeblevne integration. Det er ikke kolonihaver, røde pølser, Dannebrog eller lifligt øl, der holder indvandrere ude af arbejdsmarkedet, men derimod Allahs forordninger samt det eksempel, Muhammed gav sine trofaste til efterfølgelse. De reaktionære svindler med årsag og virkning for at lokke befolkningen med i den nye globaliserede verdensorden, der rummer en totalitarisme af hidtil usete dimensioner.

Mogens Camre mente om Asmaa Abdul-Hamid, at hvis hun virkelig troede på hellige krigere og de 72 jomfruer, der ventede hver enkelt af dem efter døden, kunne hun måske have behov for behandling. Det er svært at sige, om han har ret i den påstand. Men det er der andre af hendes trosfæller, der har, altså behov for psykiatrisk behandling. 40 % af de psykisk syge kriminelle har indvandrerbaggrund. Camre er nu også politianmeldt og har desuden trukket sine udtalelser tilbage. Alle ved imidlertid, at manden faktisk mener, hvad han siger, og han trak da også først sine udtalelser tilbage efter at have været til spanking hos Pia Kjærsgaard. Det var ikke indholdet, Camre beklagede, men mere formen. De reaktionære prøver ustandseligt at afspore debatten ved at bringe straffelovens §266b på bane. Det er ynkeligt at overvære og minder mest af alt om en knogleskør stakkel, der sætter sine sidste penge på en ormædt stok i forsøget på at nå over fodgængerovergangen, inden lyset skifter, og trafikken kommer livstruende på tværs.

Stridens genstand, Asmaa Abdul-Hamid, vil, hvis hun bliver valgt til folketinget for Enhedslisten, bære det muslimske tørklæde, når hun betræder tingets talerstol. Det var dette standpunkt, der fremkaldte DF’ernes reaktion. Asmaa har udviklet sig til en smart politiker, der nøje overvejer sine ord. Gennem hendes ansættelse som studievært på DR2 har licensbetalerne givet hende den fornødne skærmtræning, og hun bliver derfor flittigt brugt af koncernen som ekspert, hver gang islam sættes på dagsordenen. Sammen med Abdul Wahid Pedersen udgør hun mediernes dynamiske, islamiske duo. Men ingen af de to formår af skjule deres totalitære og fundamentalistiske tilbøjeligheder. Som sand reaktionær excellerer også Asmaa i strategiske udeladelser, når hun giver sin mening til kende. Da hun i kølvandet på sine udtalelser om tørklædet på folketingets talerstol igen blev spurgt om sin holdning til dødsstraffen, svarede hun, at dødsstraf ikke hører hjemme i et demokrati. Selvfølgelig fulgte journalisten ikke op på svaret ved at spørge, om det så var i orden at aflive indsatte i muslimske lande. Det kunne jo have sat Asmaa i et dårligt lys og givet seerne mulighed for at oversætte hende korrekt, nemlig derhen, at så snart islamisterne får regeringsmagten, vil sharia være gældende lov. Og hvorfor? Fordi det, som imam Pedersen så smukt har formuleret det, ikke er op til menneskene at sætte spørgsmålstegn ved Koranens ord. De skal efterleves bogstav for bogstav. Asmaas medlemskab af samme klub, som også Frank Aaen frekventerer, beviser til fulde det åndelige slægtskab mellem hammer og segl og det muslimske tørklæde. Den totalitære ideologi har gennem historien båret mange forskellige gevandter, men det kolde og beregnende hjerte har altid været det samme.

12 Comments:

Anonymous Anonym said...

Smukt skrevet og lige på kornet.

1:32 PM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Til phanarath: Tak for roserne. De varmer!!!

1:42 PM  
Blogger Mikael said...

Fortrinligt indlæg (og ditto blog).

Hvorfor i alverden har jeg ikke været opmærksom på dig før? :)

På forventet efterbevilling har jeg linket til dig. Keep up the good work, og skriv gerne noget oftere.

4:47 PM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Tak Mikael, jeg linker tilbage.

6:36 PM  
Anonymous Kristian said...

Jeg er som bekendt ingen skulderklapper, men vil dog godt udtrykke min enighed i, at det er kritisabelt, at man ikke har inkluderet diktaturerne i øst, når nu Krarup gjorde det.

Det kan dog hænge sammen med at Krarup i følge sin kronik netop selv bragte den særlige sammenligning på banen (husket efter hukommelsen, jeg kan ikke længere finde kronikken på JP´s hjemmeside).

Jeg er enig i, at islam er totalitær, men jeg er uenig i at tørklædet kan identificeres med hagekorset (ligesom jeg gerne vil have lov at gå rundt i brune skjorter), og jeg er uenig i, at man skal forhindre nogen i at udtrykke en politisk mening eller i at afspejle sit kulturelle og religiøse tilhørsforhold - heller ikke politikere.

1:38 PM  
Anonymous raapil said...

Winston Churchill omtalte Hitlers Mein Kampf som den nye Koran, og Karen Blixen beskrev i Breve fra et land i krig lighederne mellem nazismen og islam. Krarup er således på solid grund...

Det ser skidt ud, når man som proponenter for sine synspunkter må fremdrage 1 stk. for længst afdød statsmand og 1. stk. for længst afdød novelist.

På solid grund... fnis...

7:40 PM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Til raapil: Tak for din konkretisering: der er nu tre personer, der mener, og har ment, at islam er en totalitær ideologi, nemlig Krarup, Churchill og Blixen. Jeg leder selv efter den fjerde. Kan du hjælpe mig............uden fnis?

9:50 PM  
Anonymous Kennet Galvit said...

Tillykke med artiklen i JP/Meninger

8:08 AM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Tak skal du have, kennet!

9:44 PM  
Anonymous Anonym said...

Ang. den fnisende raapil, så er der hurtigt fundet tre nulevende af samme mening:Daniel Pipes, Mark Steyn og Per Stig Møller.
PB.

9:00 PM  
Anonymous Anonym said...

Jeg kan tilslutte mig en hvis enighed i B.N. synpunkter.
Ydermere mener jeg, at mange medier ser verdenen meget sort og hvidt, hvilket man ikke kan sige den er i dag. Og det gør, at man for en opdeling, som ikke er helt reel. For hvor går grænsen ved at være "over-religiøs" og "acceptabel religiøs". Jeg mener fx ikke, at man tørklæder kan være et stort problem, men kan istedet samlignes med (imodsætning til kraup) pæn eller grim hat eller bluse.
Desuden synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt og tankevækkende at vi lever i et samfund med ytrings frihed, og så journalisten ikke opfølger sit spørgsmål (af frygt for sin sikkerhed?). Her tænker jeg på spørgsmålet, som BN omtaler med Asmaa, der tilkende giver sin mening om dødsstraf...

2:44 AM  
Anonymous Anonym said...

Det var da godt nok en værre omgang borgeligt fars. Mage til liberalistisk propaganda skal man lede længe efter!

9:12 PM  

Send en kommentar

<< Home