søndag, april 01, 2007

Hans Hækkerup er ikke blevet klogere

Blot fordi man er udstyret med efternavnet Hækkerup, og blot fordi familiens medlemmer i umindelige tider har søgt at holde sulten fra døren ved at tigge vælgerne om stemmer nok til at komme i folketinget, er det ikke ensbetydende med, at man er blandt de skarpeste knive i skuffen. Dette er i allerhøjeste grad gældende i tilfældet Hans Hækkerup, forsvarsminister i Nyrup/Jelved-regimet og senere ”verdenssamfundets” første Pontius Pilatus i Kosovo, hvor han var primus motor i bestræbelserne på at gøre terror-organisationen UCK enerådende. Hans entusiasme under Natos sønderbombning af infrastrukturen i det daværende Serbien-Montenegro blev ivrigt luftet i medierne, og Hækkerup er stadig virksom i dæmoniseringen af serberne, senest i JP den 28. marts.

I Hækkerups JP- kommentar lyder underrubrikken: ”Serbernes nederlag i Kosovo-spørgsmålet skyldes ikke overmagten, men først og fremmest serbernes uduelighed og splittelse.” Det tyder på et veludviklet eskapistisk begrebsapparat, når den tidligere minister ser bort fra 19 højt industrialiserede Nato-landes militære kapacitet, der blandt andet gav sig udtryk i tre måneders terrorbombning af mål i Serbien-Montenegro. Det kræver ligeledes et skævt forhold til virkeligheden, når man, som Hækkerup, ignorerer de mange tusinde ikke-albanere, der grundet Natos og UCKs aggression flygtede til Serbien, hvor de i øvrigt stadig lever som internt fordrevne.

Kosovos selvstændighed, altså et fuldbyrdet Storalbanien, var målet for kampagnen mod serberne, såvel militært som på PR-fronten, og det fremgår tydeligt af Hans Hækkerups kommentar, at han støttede, og stadig støtter, denne ”løsning”. Det var bare ikke noget, man talte højt om dengang. Det overvejende flertal af vestlige journalister åd Nato-propagandaen råt og videregav kritikløst organisationens udlægning af teksten. Bag Natos angrebskrig lå imidlertid en større ambition end Kosovos selvstændighed, nemlig at opnå kontrol over en landkorridor mellem Bulgariens Sortehavskyst og den albanske Adriaterhavskyst, hvorigennem en olierørledning nu er under projektering. Krigen blev officielt ført for at beskytte det albanske flertal (!) i Kosovo, men i realiteten faldt bomberne af hensyn til Vestens fremtidige energiforsyning. I dag er korridoren en realitet med Bulgariens indlemmelse i Nato.

Nato og UCKs tyveri af Kosovo blev aldrig sat i perspektiv i de vestlige medier. Her blev i stedet sunget sange om rettigheder og konventioner. Albanerne blev via vestlige PR-firmaer portrætteret som uskyldige ofre, mens serberne, Vestens allierede i to verdenskrige, fra starten blev sammenlignet med nazister. Enhver der kender Balkans historie ved, at sammenligningen er uhyrlig. Serbiens krav på Kosovo, og dets ret til at sige nej til provinsens selvstændighed, er lige så indlysende som den danske stats ret til at nægte Gellerupparken ved Århus status som selvstændigt sultanat, selvom et flertal af områdets beboere skulle kræve det.

Hækkerups rolle i forarmelsen af Serbien kalder ikke på respekt eller forståelse, og at han stadig prøver at stikke blår i øjnene på læserne afslører, at han rent ud er en klaphat. Hækkerup kan ikke løbe fra sit ansvar for en ulovlig angrebskrig, og det hjælper ham ikke at gentage påstanden om, at serberne er eneansvarlige for tabet af Kosovo. En løgn bliver ikke til sandhed, blot fordi den bliver gentaget, og den lyder ikke mere overbevisende, blot fordi det er landets tidligere, stuerene forsvarsminister, der bringer den til torvs. Det forøger kun ubehaget.

6 Comments:

Anonymous Kimporator said...

Jo nærmere man kigger på tidens socialkammerater, jo mere gustne og uduelige ser de ud. Jeg hører til blandt dem som har skiftet mening om manden, som dog er mere i kontakt med virkeligheden end 95% af partifællerne.

2:15 PM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Måske er manden nok klogere end gennemsnittet af de toneangivende socialkammerater, men det er for billigt at sige noget om ham på det grundlag.

5:21 PM  
Anonymous Lene said...

At Hækkerup skulle være "mere i kontakt med virkeligheden end 95% af partifællerne" skal såmænd nok passe. Men hvem siger det mest om? ;))

Det er i øvrigt hip som hap om det er den ene eller den anden "fløj", der er tale om, når vi taler om "gusten" og "uduelighed". Som Bjarne skrev, så var (og ER) propagandaen voldsom. Hvert et NATO land og begge "fløje" i hvert land sang (og synger) i samme takt. Pudsigt.

4:36 PM  
Anonymous Ole Gerstrøm said...

Tak Bjarne, for fremlæggelsen af disse kendsgerninger. De vestlige lande med USA (Madelaine Albright) i spidsen i 1999 begik en forbrydelse med serberne. Der var ikke forhandlinger på det franske Rambouillet slot. Det var et diktat, som serberne umuligt kunne acceptere. Og derefter bombede NATO serberne nådesløst i 3 måneder. Danske jagerfly deltog. Vi må skamme os.

4:19 PM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Hej Ole. I sin tid printede jeg Rambouillet-papirerne ud og blev forfærdet over indholdet. Som de serbiske forhandlere selv udtalte på det tidspunkt, kunne ingen repræsentanter for en suveræn nation skrive under på de betingelser uden samtidig at opgive deres lands selvstændighed. Det vidste Madelaine og hendes betændte venner udmærket, og DET var netop meningen med hele Rambouillet-forestillingen: at servere betingelser, man vidste ikke kunne accepteres, så man kunne komme af med sine bomber. Jeg tror de færreste her i landet overhovedet vidste, hvad der stod i de papirer. De nøjedes med politikeres og mediers propaganda og reagerede ikke på Natos kriminelle kampagne.

9:34 PM  
Anonymous Anonym said...

l?rt en masse

6:50 AM  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home