lørdag, oktober 28, 2006

Kosovo skal forblive serbisk

Under FNs lidet beskyttende vinger forhandles der for tiden om Kosovos fremtid. Nato rev i 1999 provinsen ud af serbernes hænder efter en opstand blandt provinsens muslimske albanere, der havde fundet støtter i de vestlige nationer. Tyveriet ser nu ud til at blive konfirmeret af FN, der har sat udgangen af året som deadline for forhandlingerne. Får albanerne og deres vestlige venner gjort Kosovo selvstændig, er Storalbanien en realitet. Det var målet for Mussolini og Hitler under Anden Verdenskrig, men projektet blev forpurret ved de allieredes sejr over mørkets ambassadører.

Det Tredje Riges samarbejde med islamiske organisationer er veldokumenteret, og det skriger til himlen, hvis dette Usselhedens Projekt nu bliver en realitet under de vestlige demokratiers regime. Og det betyder også, at den islamiske ekspansion i Europa bliver yderligere styrket. Det er en historisk kendsgerning, at den serbiske nations fødsel fandt sted i Kosovo, og det er også en historisk kendsgerning, at tyrkerne i 1389 besejrede serberne på Solsortesletten og indledte 500 års undertrykkelse af de kristne.

Det langvarige islamiske diktatur på Balkan er den egentlige, udløsende faktor for de borgerkrige, der hærgede området i 1990’erne. Vestens ageren i disse krige var altid vendt mod de serbiske befolkningsgrupper, der boede i Kroatien, Bosnien og Kosovo. Afstraffelsen af dette lille og stolte folk ved Sava og Donau, som i to verdenskrige var de allieredes våbenfælle, er nu inde i sin skingre slutfase.

Serberne skal til stemmeurnerne og fastlægge deres fremtidige forfatning, og den serbiske regeringsleder, Kostunica, opfordrer sine landsmænd til at stemme for Kosovos forbliven som serbisk provins. Kosovos tilbageværende serbere fører en utilstedelig tilværelse på Nato-soldaternes nåde, og deres fremtid ser meget dyster ud, hvis albanerne overtager den fulde kontrol med området. Problemet er, at den serbiske nation har få venner i det internationale samfund, der vil tale deres sag og sætte en stopper for yderligere etnisk udrensning af provinsens kristne samt forhindre ødelæggelsen af klostre og kirker. Albanerne har flere gange bevist, at får de muligheden, bliver den serbiske kulturarv jævnet med jorden.

22 Comments:

Anonymous Anonym said...

Fuldstændig enig. Den krig var en skandale. I årevis havde Serbien opråbt det internationale samfund om den terrorkrig der var rettet imod dem. Overgreb på overgreb!

Det eneste lyspunkt i konflikten var den sommermorgen da de russiske tanks tog fusen på NATO og rullede ind i Beograds gader. Folket festede der en kort stund. Historisk set vil den konflikt nok huskes som vendepunktet for Europas undergang.

10:02 PM  
Anonymous falkeøje said...

Vi kan da give serberne al den støtte, vi orker udenom EU og Nato.

FN,EU og Nato har fejlet så overbevisende, at sympati for deres sag er baseret mere på uvidenhed end noget andet.

Da krigen rasede var jeg heller ikke klogere.
Balkan problemerne havde aldrig været aktuelle før i min tid.

falkeøje

10:03 PM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Til anon: ja, det var meget svært at kapere, at 19 Nato-lande smadrede den serbiske infrastruktur i en angrebskrig. De russiske tropper rykkede fra Bosnien ind i Kosovo og nåede lufthavnen i Pristina, før Nato kunne nå et blinke. Det gav lidt, men ikke meget, balance i tingene. Flere båtnakker blandt Nato-officererne ønskede gudhjælpemig at nedkæmpe russerne i lufthavnen militært!

Til falkeøje: Der var mange her i landet, der blev taget med bukserne ned, da Natoflyene gik på vingerne for at forsvare islamisk ekspansion. I Danmark ser det ud til, at historisk og religiøs uvidenhed er en mere omfattende folkesygdom end dårlige nerver, cancer og migræne lagt sammen

10:27 PM  
Blogger AnnaLyttiger said...

Helt enig. Desværre er det jo sådan, at de herskende i Europa ikke kan få indført khalifatet hurtigt nok.

2:14 AM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

For en måneds tid siden var jeg i en stor Føtex i et indkøbscenter, hvor jeg opdagede, at de solgte figurer af Peter Plys og hans venner. Grislingen manglede i samlingen. Det skal hertil siges, at forretningen ligger tæt på et socialt boligbyggeri med mange beboere af muslimsk observans, der har deres daglige gang i centret. Det er ikke kun i England, at man oplever denne specielle lemlæstelse af egen kultur i "integrationens" hellige navn. Desværre vil vi se mere af samme slags, inspireret af de store koncerner og deres nikkedukker i stats- og regeringsapparaterne og i magtens korridorer i Bruxelles og omegn.

2:41 AM  
Blogger Balder said...

Det kunne være at vi skulle vise et Serbisk flag på forsiden af vores blogs, i lighed med de mange "I support Denmark" merkater vi har set på mange udenlandske blogs.

Det er nok vigtigt for Serberne at vide at de Europæiske befolkninger, i modsætning til deres globaliserings og Eurabia gejle ledere, står bag dem.


Jeg håber at Serberne snart får lejlighed til at generobre området.

Balder Blog - muhamedanernes NATO støttede overtagelse af et kristent land

Blodig uretfærdighed, af Søren Espersen i JP

3:41 PM  
Blogger .sfw said...

"Det er en historisk kendsgerning, at den serbiske nations fødsel fandt sted i Kosovo,"

Er du god at forklare hvornår, hvordan og under hvilke forhold bemeldte nation blev født?

"og det er også en historisk kendsgerning, at tyrkerne i 1389 besejrede serberne på Solsortesletten"

Det endte ikke med nederlag i 1389, men serberne har siden gjort et stort nummer ud af at Lazar (med titel af prins), som førte et kontingent serbere for den bosniske kong Tvrtko (han var den store mand på Balkan på den tid, anerkendt af Venedig, Dubrovnik og Ungarn som øverste hersker over Serbien), mistede hovedet i kampen. Tvrtko selv sendte breve til forskellige handelsbyer, hvori han meldte sejr. Brevet til Trogir er bevaret.
Firenze skrev tilbage nogle måneder efter og ønskede tillykke, og orienterede kongen om, at de også havde fået den nyhed fra anden kant. Der er ingen samtidige kilder, der taler om et nederlag for serberne, eller retteligt: for Bosniens kong Tvrtko.

Efterfølgende kom Lazars søn på tronen og regerede i uafhængighed til 1327. Det andet slag på Kosovo Polje (1448) mellem Hunyadi og tyrkerne endte med Hunyadis nederlag, idet den serbiske hersker Djuradj Brankovicvar blevet bestukket af sultanen med et løfte om fuld suverænitet over det serbiske område, hvis han ikke blandede sig i opgøret. Djuradj blandede sig dog alligevel: Han gav sultanen oplysninger om Hunyadis styrkeforhold og mere til.
Det tyrkiske tæppe gik dog ikke ned over det serbiske område før 1459, hvor Smederevo overgav sig uden kamp.

"og indledte 500 års undertrykkelse af de kristne."

Et nærmere studie af landbefolkningens forhold vil vise, at denne fik det markant bedre efter den tyrkiske overtagelse. Den osmanniske undertrykkelse begynder først længe efter, formentlig som direkte følge af stagnationen efter nederlaget ved Wien i 1566, hvor problemerne med en permanent krigsøkonomi begynder at vise sig. Værst var undertrykkelsen i imperiets sidste århundrede, og det har naturligt nok - men uretmæssigt - farvet opfattelsen af fortiden.

4:43 PM  
Blogger Balder said...

Ikke særlig genialt, men her er et par I support Serbia bannere:

Banner 1

Banner 2

5:23 PM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Til sfw: St. Sava var grundlægger af den serbisk ortodokse kirke og blev dens første ærkebiskop i 1219. Dette anses for nationens fødsel, da kirken altid har været en integreret del af Serbien. Efter hans udnævnelse blomstrede de kirkelige aktiviteter med udgangspunkt i Kosovo, hvor også de ældste bygninger og ruiner befinder sig.

Slaget på Solsortesletten var af afgørende betydning og medførte 500 års tyrkificering af Balkan, men du har da ret i, at de undertvungne massers vilkår afhang af det tyrkiske imperiums tilstand i øvrigt, og det er da klart, at når det gik dårligt for sultanen, gik det endnu dårligere for masserne, specielt de dele, der ikke ville konvertere til islam. Men tyrkernes besættelse betød under alle omstændigheder, at de forskellige folkeslag på Balkan ikke havde deres selvstændighed og blev styret fra Porten i det muslimsk erobrede Konstantinopel.

5:40 PM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Til Balder: Tak for dine links. Jeg tror, de europæiske befolkninger langsomt, men sikkert, vil blive klar over, hvilke løgne de blev fodret med op til angrebet på Serbien-Montenegro. Det vil ske i takt med, at områder i deres egne lande bliver kosoviseret af islamisterne, som det allerede er sket mange steder.

9:43 PM  
Blogger .sfw said...

Bjarne: Vil du da mene, at masserne under tsar Dusan havde deres selvstændighed? Det mener jeg ikke man med rimelighed kan sige, når det var et konglomerat af adelsfolk der bestemte hvem "der skulle være den" uden skellig hensyn til almuen som andet end råstofleverandører.

Tsar Dusans straffelov var iøvrigt absolut ikke af de milde; heller ikke lovene omkring bønders pligt til arbejde på adels- og krongodserne var videre hensigtsmæssige eller humane. Jeg mener så afgjort ikke at det tyrkiske regime var blot en tøddel værre end Dusans (eller for den sags skyld Uros d. 5.). Kildematerialet er her temmelig entydigt. Det er meget senere at vi har sikre beviser på en regulær undertrykkelse efter dhimmi-mønstret (efter 1690´erne), mens lovene indført umiddelbart efter den direkte overtagelse af Balkan må antages at have medført en forbedring i almuens livs- og arbejdsforhold, dersom man da tager lovteksten for pålydende.

Mht st. Sava er det korrekt at han og hans virke regnes som nationens fødsel, om end ikke alle serbiske historikere abonnerer på den tanke. Men det var ikke så meget det der var kernen i mit spørgsmål. Det er mere det, at såvist regnes han NU for at være nationens fødsel (eller fødselshjælper) - men hvornår skete det første gang? Hvem var den første der talte om den serbiske nations fødsel? Og hvornår?

Her er det forøvrigt relevant at påpege, at kun den vestlige trediedel af vore dages Kosovo hørte under Lazars Serbien, mens resten regeredes temmelig autonomt af hans svigersøn Vuk Brankovic, som også anerkendte Tvrtko som kongen.

Iøvrigt regnes Stefan Lazarevics regeringstid for den egentlige serbiske kulturelle blomstringstid (idet Dusans oprettelse af tsardømmet ikke fulgtes af en kulturel blomstring). Der findes til anskueliggørelse af dette på dansk en udgave af "Konstantin fra Kostenec: Den serbiske despot Stefan Lazarevics liv og levned", oversat af Gunnar Svane i 1975. En fremragende kilde til oldserbiens historie med et ganske uvurderligt noteapparat, udarbejdet af Svane.

Iøvrigt mangler jeg en overbevisende grund til at Kosovo skal forblive serbisk - især henset til de nuværende befolkningsforhold i området. Skulle noget sådant ikke gøres demokratisk af de der nu engang lever der?

9:44 PM  
Blogger .sfw said...

Burde denne blog ikke være på blogbot?

10:02 PM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Til sfw: Tak for dine udførlige kommentarer. Jeg ved ikke, om vi kommer fødselstidspunktet nærmere lige nu, for som du påpeger, abonnerer selv serbiske historikere på flere udgaver.

Hvad angå straffelove må jeg sige, at de ikke kan retfærdiggøre en tyrkisk erobring. At paragraffer er midlertidigt mildere, hvidvasker ikke erobreren.

Angående demokratiske valg i Kosovo bør det pointeres, at serbere i 100.000-vis er flygtet fra Kosovo sammen med jøder og zigøjnere samt albanere, der ikke støttede UCK. Dertil kommer, at mange albanere er kommet til fra moderlandet, siden krigen stoppede. Desuden er der folkeretsligt ingen begrundelse for at stjæle Kosovo fra Serbien. Hvorfor er det ikke muligt for albanerne at leve under serbisk overherredømme? De vil endda leve som et flertal i provinsen, hvilket vil give dem udstrakt sikkerhed. Det nuværende Serbien er ikke det samme som under Milosevic. Før vi vælter om os med demokratiske termer, skulle vi måske tage albanerne og UCK i ed først. En selvstændiggørelse af provinsen vil få de sidste ikke-albanere til at flygte og betyde en ødelæggelse af de sidste rester af den serbiske kulturarv. Hvis det er demokrati, så har ordet ikke længere noget indhold.

----Jamen, jeg er på blogbot!!

10:18 PM  
Blogger .sfw said...

Hrøm - ja, det er ræddi - du er på blogbot...mig kigge forkert sted, ja?

8:47 AM  
Blogger .sfw said...

Og så har du da i øvrigt ganske ret i, at der er store problemer forbundet med de organer albanerne har valgt at organisere sig med og i. Og det er helt givet, at Kosovos talrige historiske steder risikerer forfald og hærværk, hvilket naturligvis på een eller anden måde skal forhindres.
Jeg vil imidlertid mene, at den nylige albanske bevægelse i retning af større selvstændighed skal ses i lyset af de indskrænkninger som Serbien fra 1984 insisterede på skulle påføres provinsen. Fra denne tid skærpedes retorikken markant, og den toppede før krigen med massemødet af serbere på Kosovo i 1989. Det blev set som et chauvinistisk overgreb af albanerne, idet de på den tid var i flertal i området. Her holdt Milosevic i øvrigt een af sine betydeligste politiske taler.

Det skal i øvrigt nævnes, at også albanske historikere (Ismail Kadare er et godt eksempel) opererer på kanten til mytologi i den frugtesløse diskussion om, hvem der var der først (altså indvandring for 2000 år siden eller mere). Der er skam to - eller flere - sider af denne sag.

8:54 AM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Til sfw: Ja, det er noget af en krudttønde, og derfor gælder det om at holde tungen lige i munden. En fastholden i serbisk overherredømme vil tvinge albanerne til reelle forhandlinger - blandt andet om de flygtede serberes ret til at komme hjem. Desværre tror jeg, at UCK har gjort op med sig selv, at får albanerne ikke deres vilje, sætter de brand i høet, og da Vesten ikke vil afse ressourcer til at sikre roen, ser det ikke for godt ud. Tilbage står, at serberne i yderste konsekvens kun kan regne med regeringen i Beograd, og dermed hæren, til at sikre liv og ejendom.

6:37 PM  
Blogger .sfw said...

I øvrigt er der her en præsentation af en spændende bette bog, der behandlede aspekter af det aktuelle emne i 1999: http://bjoerna.dk/albansk-historie/krudttoenden.htm#Indhold

"Krudttønden i baghaven" - en sigende titel! Jeg lånte den på biblioteket.

9:32 PM  
Blogger Bjarne Nielsen said...

Til sfw: Tak for tippet - jeg har ikke læst den - endnu!

9:54 PM  
Blogger Balder said...

Jeg postede JP linket to gange....

Dette her går til min blog hvor der er lidt om sagen & links til et par andre interessante sider.

Den mest skammelige handling siden Anden Verdenskrig

.sfw: Er der nogen der bestrider at den største del af de Albanere der befinder sig i provinsen nu er kommet i løbet af de sidste 50 år og sammen med en høj fødselsrate er årsag til at man overgik Serberne antalmæssigt?

Sådan en invasion kan da ikke legitimere en overtagelse?

11:56 PM  
Blogger .sfw said...

Befolkningsdiskussionen er ørkesløs. Begge sider påstår usandheder om hinanden, og griber absurd langt tilbage i historien for at legitimere deres politiske ambitioner. Imidlertid er der også lødige historikere, som mener, at albaner-delen af Kosovos befolkning har været den største meget længe.
Her er det så bare at jeg mener diskussionen bliver absurd, for jeg kanikke se, hvad 2-300 år gamle befolkningsstatistikker skal bruges til.
Problemet er nutidigt, og skal løses i denne kontekst med fremtiden for øje - ikke ved, at akademikere slår hinanden i hovedet med statistik og historiske kildeskrifter.

9:28 AM  
Anonymous Anonym said...

nedkæmp islam gøre det også her hjemmefår om 50 år kan det være for sent.. der er et andet problem som i virkligheden handler om den kristne religion mellem de ortodokse og katolikerne..

4:11 PM  
Blogger Stephen Gash said...

SIOE supports Serbia. We like your Kosovo logo. Is there a support Serbia movement?

1:29 PM  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home